fbpx
Kendinize Yıldızlı bir gelecek kurmak için hazır mısınız ?

Ev Satış Sözleşmesi Nedir?

evsatissozlesmesinedir
Emlak Bilgileri / Uncategorized

Ev Satış Sözleşmesi Nedir?

Ev satın almadan önce uzun bir süre araştırmalar yapılır ve büyük birikimler sonucu satın alma aşamasına gelinir. Yeterli birikime sahip olmayan kişiler ise ev satın alma sürecini kredi çekerek tamamlamaktadır. Alım, satım işlemi gerçekleşirken diğer işlemlerde de olduğu gibi mevzuata uymak zorunludur. Aynı zamanda mevzuatlar gereğince yaptığınız ev satış sözleşmesi ile satın almak istediğiniz ev üzerinde anlaşmaya vardığınız yazılı belge ile kanıtlanmış olur.

Bu belge herhangi bir zorunluluk taşımaz ya da evin size kesin olarak satılacağını garanti etmez. Ev satış sözleşmesi, satıcı ile alıcının anlaştığı ve ev satışının teminatı olarak sayılır. Bu belge bir noter huzurunda onaylanarak, resmiyet kazanır. İleri tarihli satışı planlanan taşınmaz için bir sözleşme niteliği taşır. Satış sözleşmesi hazırlanırken, elbette uyulması gereken birçok kriter vardır.

Ev Satış Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alım, satım işlemleri ciddi işlerdir ve verilen sözlerin mutlaka yazılı hale getirilerek, belge üzerinde resmiyete dökülmesi gerekir. Ev satış sözleşmesi de buna örnek olarak gösterilebilir.

evsatışsözleşmesi

Noter Aracılığı İle Yapılmalı

Ön satış sözleşmesi olan ev satış sözleşmesi ile taraflar birbirine verdikleri sözleri yerine getireceklerinin teminatını verirler. Bu sözler yazılı bir belge haline getirilerek noter huzurunda ıslak imza ile onaylatılmalıdır. Böylece, resmiyet kazanan belge iki tarafında haklarını gözeterek, koruma altına alır. Sözleşmenin noter huzurunda gerçekleşmesi alıcı ile satıcının ileride yaşayabilecekleri pürüzleri bir nevi ortadan kaldırmış olur.

Hakkınız Korunur

Satın alım yaptıktan sonra verilen sözler tutulmadığı takdirde ya da herhangi bir cayma durumunda cezai şartların uygulanması yönünde maddeler koyabilirsiniz. İki taraf bu konuda anlaşır ve herhangi cayma durumunda bu ceza maddelerinin geçerli olacağına dair imza verirse, yaşanabilecek olumsuzluklar en aza indirgenmiş olur.

Bu gibi belgelerin düzenlenmesi için profesyonellerden yardım alabilirsiniz. Ya da bir gayrimenkul danışmanı ile yasal mevzuatlara uygun bir şekilde hiç yorulmadan işlerinizi hızlandırabilirsiniz. Remax Yıldız gibi profesyonel gayrimenkul danışmanları ile hizmet veren ofislerden destek almak isterseniz, hiç beklemeden destek almak için iletişim kurabilirsiniz.

Sözleşme Geçerliliğini Yitirebilir

Sözleşmede yer alan maddelerin ve verilen sözlerin yerine getirilmediği zaman sözleşme feshedilebilir. Feshedildiği takdirde mağdur olan taraf yaşadığı zararın, karşı taraf tarafından karşılanmasını isteyebilir.

Normal süre olarak yapılan ev satış sözleşmelerinin geçerliliği 10 yıl sürmektedir. 10 yıl sonunda borçlar kanunu ‘na göre sözleşme zaman aşımına uğrar. Haliyle sözleşme geçerliliğini yitirir ve iki tarafta hak talep edemez.

evsatışsözleşmesi

Ev Satış Sözleşmesinde Bulunması Gereken Maddeler

Ev satış sözleşmesi yaparken sözleşmenin içerisinde yer alması gereken ve yasalar gereğince belirlenmiş maddeler vardır. Bu bölümler, alıcı ve satıcı tarafından doldurulmadığı takdirde belge geçerlilik kazanmaz.

evsatışsözleşmesimaddeleri

Taraflar

Alıcı ile satıcı hakkında bilgilerin yer aldığı bölümdür. İsim, soyad ve adres bilgileri vb.

Sözleşme İçeriği

Satın alınacak taşınmazın il, ilçe, m2 cinsinden yüzölçümü bilgilerinin yer aldığı kısımdır. Aynı zamanda satışı yapılacak olan evin kimin üzerine kayıtlı olduğu da belirtilir

Ödeme Planı Bilgisi

Ödemenin nasıl yapılacağı bilgisi (taksit, peşin, kredi) belirtilir. Herhangi bir gecikme durumunda uygulanacak faiz tutarı da bu bölüme madde olarak eklenir.

Tapunun Devri

Ev üzerinde herhangi bir ipotek gibi yasal kararların alınmadığına dair kanıtların sunulması.

Devredilemez Bilgisi

Satışı yapılacak olan evin iki taraf haricinde üçüncü kişilere satışının yapılamayacağına dair bilginin verilmesi

Feshedilmesi

Sözleşmede yer alan maddelere uyulmadığı takdirde (ödemelerin yapılmaması gibi) satıcı sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Masraflar

Tapu ait; vergi, harç vb. masrafların hangi taraf tarafından ödeneceğine dair bilgilerin yer aldığı bölümdür.

Tebligat Adresi

Daha önceki bölümde belirtilen adresler, bu bölümde tebligat adresleri olarak sayılır

Bir yazımızın daha sonuna geldik. Bu yazımızda sizlere; ev satış sözleşmesinin ne olduğunu ve şartlarının neler olduğundan bahsettik. Umarız, yazımız sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle

 

 

 

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir